JOHAN THEODORSSON

Drama i förskolan       

  1. Målgruppen är pedagoger som vill lära sig använda berättarpedagogik.

  2. Målet är att deltagarna ska få en bank av dramaövningar som de använder för att komponera eget drama.

  3. Innehållet är dramaövningar, äventyrsdrama, en modell för dramalek och komposition av drama.

  4. Kursen är mestadels praktisk men vi kommer även att reflketera över vad man kan använda drama i förskolan till och hur vi kan koppla drama i förkolan till läroplanen.

DRAMA SOM PEDAGOGISK METOD

Lär dig använda dramaövningar och göra eget drama


Utbildningen Drama i förskolan ger dig kunskap om hur man använder drama som en pedagogisk metod i förskolan. Målet är att kunna skapa egna dramalekar utefter barnens och pedagogens visioner. Grunden i utbildningen är dramaövningar och hur man genom en modell komponerar drama så det passar olika åldrar. Vi tittar också på skillnaden mellan dramaövningar (innehållet) och dramatekniker (pedagogens agerande).


Utbildningen leds av dramapedagogen och muntlige berättaren Johan Theodorsson. Läs mer om Johan.

Vad är drama i förskolan?           

Steg 1


Dramaövningar

Vi börjar med att alla får lära sig en bank av olika dramaövningar - igångsättningslekar, avslappnings-, kreativitets- och enklare improvisationsövningar.


Dramalek i förskolan - en modell

Dramaövningarna får ni sätta in i en modell som beskriver dramats struktur. Modellen hjälper oss när vill vill göra egna dramalekar.


Äventyrsdrama

Dagen avslutas med att vi går igenom en  oerhört spännande form  av drama, Äventyrsdrama. Ni får känna på hur man med drama undersöker något problem, tex avundsjuka eller ”leka tre”. Äventyret garanterar spänningen trots det allvarliga i det man vill undersöka.

Att väva in visioner   

Steg 2


Visoner - tex genus och EQ

Nu är målet att jobba med drama för att förändra. Då behöver vi visioner. Det finns två vägar att gå, antingen hakar ni på vad barnen vill jobba med för stunden eller så har ni egna visioner.


Dramatekniker

En dramaövning är en lek som man oftast kan göra utan att sätta in den i ett dramatiskt sammanhang. En dramateknik kräver en handling. Ni kommer att få öva tekniker som ”lärare i roll”, tjuvlyssna, rollbyte osv.


Att komponera ett drama

Till sist gäller det att använda sig av alla kunskaperna. I smågrupper kommer ni att göra ett eget drama med en vision och där ni använder er av dramatekniker. Då är ni redo att direkt börja jobba när utbildningen är över.


Fakta


Datum

Enl överenskommelse


Max antal

Workshop

• Max 12 eller 35 deltagare


Föreläsning

• Obegr. antal deltagare


Tid

Halvdag alt. en eller två heldagar


Plats

På din skola eller förskola


Pris

Ring eller maila för en offert


Tfn

073-203 81 59


Mail

johan@fantasiformedlingen.se

”Kanon. En riktig glädjekick.”


”Vi har fått verktyg. Nu ger vi järnet.”

HEM

073-203 81 59

johan@fantasiformedlingen.se


Medverkan i SVT