JOHAN THEODORSSON

Lästips       

Lästips för drama och berättande


Vad är det som gör att man tycker om och återvänder till en faktabok? För mig handlar det om att jag ser möjligheter i boken.

  1. Där finns övningar som är så konstruerade så att jag kan se möjligheten att bearbeta och använda de på mitt sätt.

  2. Det finns en igenkänning av arbetssättet.

  3. Jag har påverkats av innehållet känslomässigt och ser framför mig hur jag som pedagog kan göra samma sak som författaren.

  4. Men det viktigaste är att det finns en ärlighet. Misslyckanden och succéer sida vid sida. Det blir trovärdigt för mig.


Alla böcker på denna sida innehåller kanske inte alla dessa punkter - förutom mina två favoriter förstås. Lycka till.

Om drama


Roller och relationer: handbok i pedagogiskt drama

av Anita Lindvåg


En bok från 1978 som fortfarande håller hög klass för nybörjare som vill jobba med drama. Boken innehåller mängder med övningar uppdelade i olika användningsområden som avslappningsövningar, improvisationer osv.


Undervisa i pedagogiskt drama : från dramaövningar till utvecklingsarbete 

av Viveka Rasmusson, Bodil Erberth

Läs mer


I ett inledande kapitel beskriver Viveka Rasmusson hur den moderna dramapedagogiken vuxit fram och vilken betydelse den har i vår tid. Den praktisk metodiska delen har utökats och ger många nya exempel på övningar i grundläggande dramaarbete.Dramabok 

av Kent Hägglund, Kirsten Fredin

Läs mer


Dramabok innehåller 76 övningar med tips om hur man kan anpassa dem i olika grupper. Kapitlen om kunskapsteori, lekteori och dramats historia ger en teoretisk bakgrund.Om lek


Lekens möjligheter - om skapande lekpedagogik i förskola och skola

av Gunilla Lindqvist

Läs mer


Den här boken handlar om ett gestaltande arbetssätt – en lekpedagogik – som engagerar både barn och personal. Genom att sätta de skapande ämnena i centrum och låta leken samspela med olika kulturformer skapar denna pedagogik nya möjligheter att utveckla lekens roll i förskola och skola.


Mina två favoriter


Drama i undervisningen – en bok om Dorothy Heathcotes pedagogik

av Betty Jane Wagner

Läs mer


Den här boken beskriver en pedagogik som utvecklats av den engelska dramapedagogen Dorothy Heathcote. Författaren belyser Heathcotes idéer genom exempel på övningar som pedagogen genomfört.


Dramakompassen

av Allan Owens och Keith Barber

Läs mer


Boken innehåller tolv inspirerande och praktiska grundtexter med beskrivningar av arbetsmetoderna till utgångspunkt för arbetet med dramaprocesser och teaterkonst i olika grupper.

Om berättande


Berätta! - Inspiration och teknik

av Carina Fast

Läs mer


Boken ger det muntliga berättandet en central roll i språkutveckling, och kulturell identitet och inspirerar dig som är förskolepedagog, lärare eller bibliotekarie att utveckla ditt eget berättande.


Massor av sagor


Söker du sagor för barn? Vill du berätta? Här finns alla svar när det gäller sagor för barn och berättande. Sagolänkar.

HEM

073-203 81 59

johan@fantasiformedlingen.se


Medverkan i SVT