Samarbeten

HEM

sagordramajämställdhet

Jämställt.se - Kristina Henkel

Jämställdhetskonsult som har skrivit flera böcker. Johan och Kristina erbjuder utbildningarna Att få vara med och Att bli bekräftad.

Sahlström och Sahlström

Arrangerar min föreläsning Batman och Barbie - kreativ genuspedagogik riktad mot skola och förskola.

Barnehageforum - NORGE

Arrangerar min föreläsning Fantasien som metode riktad mot förskolan.

Fortbildning AB

Arrangerar min föreläsning Fantasin som pedagogisk metod riktad mot skola, förskola och familjedaghem.

Mental Picture - Maria-Pia Gottberg

Maria Pia Gottberg är utbildare och handledare i Social Emotionell Träning och har tagit fram EQ-dockan®, ett unikt program för förskola och skola. Johan och Maria-Pia samarbetar i utbildningen Hitta känslan med drama.

Nanoq recordings - Anders Peev

Professionell musiker, nyckelharpist och kompositör. Johan och Anders samarbetar i miljöäventyret Skogens hjärta och i en berättarföreställning om en transperson på 1700-talet, Maria Johansdotter.