JOHAN THEODORSSON

Räven, ett drama       

Räven, ett drama om att leka tre


I Räven undersöker och reflekterar vi över skillnaderna mellan att ”leka två” och ”leka tre”. Varför är det så mycket lättare att vara två?


Detta processdrama bottnar i saga, FOX av Margaret Wild/ Ron Brooks. I korta ordalag handlar sagan om en hund och en skata som blir vänner - två helt olika djur med helt olika förutsättningar. Deras vänskap växer och de har hjälp av varandra. Då kommer ett tredje djur till grottan där de bor – en räv.


Då och då stannar jag sagan vid en vald höjdpunkt då barnen träder in i låtsasvärlden, gör en dramaövning eller reflekterar över något i dramat. Målet med stoppen är att använda fantasins värld till att öppna deltagarnas ögon för liknande företeelser i den verkliga världen. Genom dramaövningar, rolltagande eller reflektion undersöker vi vänskap ur ett genusperspektiv, vi tittar på olikheter, avundsjuka och ensamhet. Allt för att ringa in och bredda begreppet ”leka tre”.


Dramat är uppdelat i två tillfällen med tre pedagogiska uppgifter före, mellan och efter dramat.


Del ett - Vänskapen fördjupas

Del två - Vänskapen prövas


Det här är ett drama som riktar sig till förskolan (4-6 år) och skolans F-3.

Dramat leds av dramapedagogen och scenberättaren Johan Theodorsson. Läs mer om Johan.

 

Fakta


Datum

Enl överenskommelse


Max antal

Förskolan: En avdelning (ca 20)

Skolan: En klass


Ålder

Förskolan (4-6 år)

Skolan F-2


Tid (kan diskuteras)

Förskolan: 2 x 60 min

Skolan: 2 x 90 min


Plats

Klassrum eller större rum


Pris

Ring eller maila för en offert


Tfn

073-203 81 59


Mail

johan@fantasiformedlingen.se

073-203 81 59

johan@fantasiformedlingen.se


Medverkan i SVT

HEM