Berätta! Leka! Lära!


Genom sagor och muntligt berättande kan vi skapa en spännande fantasivärld där du som pedagog drar nytta av barnens inspiration och nyfikenhet i en pedagogisk dramalek. Muntligt berättande, sagor, drama och lek kan bli en viktig del i arbetet med språk och kommunikation i förskolan och vill du ha inspiration och idéer till kraftfulla pedagogiska verktyg är denna utbildning något för dig.


Föreläsningen blandar enkel teori om berättande, sagor och drama med praktiskt deltagande och reflektion.


Läs mer här

JOHAN THEODORSSON

Utbildningar       

Lär dig berätta


Nybörjarkurs om det muntliga berättandets grunder. Det här är en utbildning för dig som vill använda berättande i skolan eller förskolan men inte riktigt har kommit igång. Kursen är praktisk och du kommer att få mängder av tips för att kunna berätta. Inga förkunskaper krävs.Läs mer här

Drama i förskolan


Utbildningen Drama i förskolan ger dig kunskap om hur man  använder drama som en pedagogisk metod i förskolan. Målet är att kunna skapa egna dramalekar utefter barnens och pedagogens visioner.
Läs mer här

När berättande är som starkast i klassrummet är det en pedagogisk motor som nästan inte går att stoppa. Här följer tre olika sätt att använda muntligt berättande i skolan. Det är konkreta exempel som alla innehåller muntligt berättande som pedagogisk huvudingrediens. Detta är en workshop i tre delar där varje del innehåller praktiskt deltagande och reflektion.


Läs mer här

Utbildningar om drama, sagor och muntligt berättande


Fantasiförmedlingen erbjuder berättar- och dramautbildningar till förskolor och skolor alltifrån föreläsningar för en hel kommuns förskolepedagoger till en workshop för ett litet arbetslag. Målet är alltid att du som pedagog ska få verktyg för att stimulera barnen till att bli mer kreativa och undersökande.

Mina verktyg är sagor, drama och muntligt berättande. Hur kan de smälta samman och bli en kraftfull och lärande lek? Det handlar om att du ska använda barnens fantasi som ditt pedagogiska redskap.

HEM

073-203 81 59

johan@fantasiformedlingen.se


Medverkan i SVT

Frågor jag ställer i mina utbildningar:

- varför är kreativitet så viktigt?

- varför måste vi anlägga ett genusperspektiv?

- varför är leken livsnödvändig?

- varför är språk är viktigt för demokratin?